Вторник , 08.02.2011
РАЗДЕЛЫ
Каталог
Архив
ФОРУМ
Погода
Курсы валют
Редактировать
ПОИСК
 
СПЕЦПРОЕКТЫ
ПОЧТА
Логин:
Пароль:
ИНТЕРАКТИВ
Экономика Украины-2011
Пойдет вверх
На уровне 2010
Резкий спад
Зависит от России
Зависит от Запада

Украинская академия аграрных наук (УААН)

Українська академія аграрних наук (УААН) розпочала свою діяльність як Всеукраїнська академія сільськогосподарських наук 22.05.1931 р і проіснувала самостійно та в складі різних відомств до 1990 р. В нинішньому статусі діє з 27.12.1990 р. згідно постанови Ради Міністрів УРСР від 22.09. 1990 р. № 279.

Академія є державною самоврядною науковою організацією і фінан-сується з державного бюджету та інших джерел не заборонених законодавством України. Самоврядність її полягає в тому, що вона самостійно визначає тематику досліджень, свою структуру, вирішує науково-організаційні, господарські, кадрові питання, здійснює міжнародні зв‘язки. Персональний склад налічує: 78 академіків , 102 члени-кореспонденти, 53 іноземних та 13 почесних членів академії. Структурно Академія розділена на 8 галузевих відділень: землеробства, рослинництва, зоотехнії, ветеринарної медицини, харчової і переробної промисловості, механізації і електрифікації, аграрної економіки та регіональних центрів наукового забезпечення АПВ.

До складу Академії входять понад 340 наукових установ підприємств і організацій. В прямому підпорядкуванні Академії знаходяться 5 національних наукових центрів, 52 інститути, 11 дослідних станцій. В систему Академії входять понад 200 дослідних господарств та інших підприємств. В кожній області діють регіональні центри наукового забезпечення АПВ. З метою впорядкування діяльності науково-дослідних установ Академії було проведено оптимізацію їх кількості та кількості земельних угідь, необхідних для виконання програм наукових досліджень та апробації і впровадження наукових розробок. На 01.01.2004 р. кількість її в установах становила 584,2 тис. га, в т. ч. Сільськогосподарських угідь 529,5 тис. га. (Див. Додаток).
В установах Академії функціонують 9 об’єктів, які мають статус національного надбання:

Ампелографічна колекція та колекція штамів промислово цінних мікроорганізмів для виноробства (ІВВ “Магарач”) налічує 3219 сортозразків винограду і поступається за цим показником лише двом колекціям – США та Франції та 1076 чистих культур дріжджів і 51 грибну культуру для виноробства. Арборетум Нікітського ботанічного саду загальною чисельність дендрологічної колекції близько 2020 таксонів однорічних і багаторічних рослин.

Генетичний банк рослин України (ІР ім. В.Я.Юрьєва) 2002 р. налічував 123,3 тис.зразків 310 культурних та понад 500 диких споріднених видів. Він входить в десятку найбільших генетичних банків світу.
Банк штамів мікроорганізмів для ветеринарної медицини (ІВМ) налічує понад 400 еталонних, виробничих, експериментальних, епізоотичних штамів.

Колекція корисних ґрунтових мікроорганізмів для підвищення урожайності сільськогосподарських культур (ІСГМ) нараховує 640 штамів мікроорганізмів.

Банк генетичних ресурсів тварин (ІРГТ) вміщує генетичний матеріал 36 порід та 12 синтетичних популяцій великої рогатої худоби, а також порід коней, овець, птиці.

Колекція тварин біосферного заповідника “Асканія –Нова” представлена 5333 особинами 112 видів, підвидів, порід і форм тварин, які утримуються в вольєрах та напіввільно.

В наукових установах Академії працює понад 13,7 тис. чоловік, з них 5,4 тис. наукових працівників , в т.ч. 381 доктор і 2,1 тис. кандидатів наук. В аспірантурі і докторантурі навчається понад 1200 осіб по 52 спеціальностях, щорічно захищається 120-130 дисертацій.
Академія проводить наукові дослідження за 1 національною, 6 державними цільовими, 32 галузевими науково-технічними програмами і 6 окремими проектами, та координує тематику досліджень в організаціях, які працюють над розв‘язанням проблем АПК, незалежно від їх відомчої належності. Підтримує міжнародні наукові зв'язки більш ніж 60 установами і організаціями світу.

Наукові установи Академії щорічно завершують 500-800 наукових розробок, реєструють 200-250 патентів та інших охоронних документів на винаходи і корисні моделі, укладають 350-400 ліцензійних договорів на використання об’єктів інтелектуальної власності.
Насінницькі господарства наукових установ щорічно виробляють 100 тис. тонн елітного насіння нових сортів зернових культур, 30 тис. тонн насіння батьківських форм гібридів кукурудзи, соняшника, цукрових буряків та інших культур і забезпечують близько 90% потреби держави в елітному насінні.

Науковцями академії за останні роки виведено 2 породи, 4 внутріпородні і заводські типи сільськогосподарських тварин та 2 кроси птахів; до 25% потреби України в племінному молодняку сільськогосподарських тварин задовольняється установами УААН.
Створені сучасні лікувальні і профілактичні препарати для ветеринарії, налагоджене виробництво біопрепаратів в установах Академії. За рахунок цього ветмедицина України на 80% забезпечена вітчизняними препаратами.

Науковцями створені нові види харчових продуктів та харчових добавок, а також нові види обладнання, які дають змогу економити від 8 до 12% сировини та інтенсифікувати окремі технологічні процеси на 15-20%.
Щорічно установи Академії розробляють близько 35 найменувань машин та обладнання, 10-15 нових технологій і технологічних процесів, 8-10 вихідних вимог на машини та інших нормативних документів.
Академія має книжкове видавництво "Аграрна наука", видає два періодичних журнали: "Вісник аграрної науки" і Реферативний журнал "Агропромисловий комплекс України", а також науково-інформаційний бюлетень "Аграрна наука – виробництву". В більшості наукових установ видаються збірники наукових праць за галузями знань.


[an error occurred while processing this directive]
© Kievrus 1999-2008 Написать письмо Тел.: +38 067 4017202
Rambler's Top100