Вторник , 08.02.2011
РАЗДЕЛЫ
Каталог
Архив
ФОРУМ
Погода
Курсы валют
Редактировать
ПОИСК
 
СПЕЦПРОЕКТЫ
ПОЧТА
Логин:
Пароль:
ИНТЕРАКТИВ
Экономика Украины-2011
Пойдет вверх
На уровне 2010
Резкий спад
Зависит от России
Зависит от Запада

Институт животноводства

ИНСТИТУТ ЖИВОТНОВОДСТВА
Украинской академии аграрных наукІнститут тваринництва Української академії аграрних наук заснований у жовтні 1929 року. У штаті інституту працює 147 наукових співробітників, у т.ч. 17 докторів і 60 кандидатів наук. Інститут є науковим центром із проблем технології виробництва продукції тваринництва і науково-селекційним центром з конярства та звірівництва, координує наукові дослідження понад 30 інститутів і обласних дослідних станцій, підтримує творчі зв'язки з науковими установами HAH України, Росії, Бєларусі, Словенії, Франції, США.

Інститут здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру з 7 спеціальностей і проводить їхню атестацію. Інститут пропонує виробництву:

 • бізнес-плани та бізнес-проекти створення нових і реконструйованих підприємств і тваринницьких ферм з виробництва молока, яловичини, продукції свинарства, вівчарства, конярства, хутрового звірівництва і кролівництва, промислових пасік;
 • сучасні енерго-ресурсозаощаджуючі, екологічно безпечні технології виробництва продуктів тваринництва на фермах і комплексах різних форм власності;
 • новітні методи експертизи походження племінних тварин, системи аналізу та моніторингу генетичної структури стад на основі використання імуногенетики;
 • нергозберігаючі технології виробництва, консервування і підготовки кормів до згодовування;
 • сучасні методи контролю якості кормів, молока, м’яса та стану природної резистентності с.-г. тварин більш ніж за 150 параметрами;
 • нові засоби механізації, автоматизації технологічних процесів на тваринницьких фермах, обладнання і механізми для первинної обробки молока;
 • овітні системи нормованої повноцінної годівлі високопродуктивних тварин на основі деталізованих норм;
 • учасні ресурсоощадні машини і механізми для переробки і підготовки кормів до згодовування: змішувачі, подрібнювачі, транспортери, технологічні лінії для приготування преміксів і БВМД;
 • комплексні програми організації і розвитку сільськогосподарського виробництва (рослинництва і тваринництва);
 • інформаційні технології.

  НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ РОЗРОБКИ:  БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДОЇЛЬНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ДОЇННЯ КОРІВ У СТІЙЛІ
  Пересувний доїльний модуль забезпечує механізоване доїння 50 корів, що утримуються в стійлі, шляхом виконання наступних операцій: доїння корів, фільтрації і обліку молока, знімання доїльних апаратів в кінці доїння, транспортування ємкостей з молоком. Він обладнаний пристроєм виконання підготовчих операцій (обмивання вимені та здоювання перших цівок молока) і лотком для гігієнічних засобів, які використовуються при доїнні.

  Доїльний модуль застосовується з вакуумними лініями доїльних установок ДАС-2В; АД-100А; АДМ-8А і може бути використаний в реконструйованих тваринницьких приміщеннях. Для переміщення по корівнику запропоновано підвісну монорейкову дорогу. Модуль забезпечує наступні переваги над доїльними установками з переносними доїльними апаратами:

 • зменшення трудомісткості транспортування молока на 18-22%;
 • підвищення якості молока за рахунок фільтрації його в потоці;
 • зниження витрат праці за рахунок автоматизації знімання доїльного апарату в кінці доїння.

  Це дозволяє рекомендувати модуль як альтернативу доїнню в молокопровід, особливо якщо в господарстві залишились вакуумні установки старих стійлових доїльних систем та є альтернативою доїльного обладнання фірми “Де Лаваль” (Швеція) і “Вестфалія” (Німеччина).

  ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ЗАГОТІВЛІ СИЛОСУ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ПРОТЕЇНУ

  Розроблена і апробована технологія вирощування та збирання сумісних посівів традиційних силосних культур – кукурудзи, сорго, сорго-суданського гібриду з амарантом, яка забезпечує рівномірний розподіл і змішування силосної маси та високу якість готових силосів.

  У виробничих умовах господарств Харківської області силос із суміші кукурудзи (50 %) та амаранту (50 %) мав відмінну якість і містив 90-100 г перетравного протеїну в розрахунку на 1 кормову одиницю, що на 30-35% вище за кукурудзяний.

  ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, РОЗРОБКА НОРМАТИВІВ, ПАРАМЕТРІВ РОЗВИТКУ ТА БІЗНЕС-ПЛАНУ РІЗНИХ ТИПІВ ТВАРИННИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

  Обґрунтовується виробнича структура підприємств та співвідношення галузей рослинництва і тваринництва в них. Розробляються річні нормативи заготівлі, витрат та структури кормів для корів, ремонтних телиць, бугайців на відгодівлі, свиней, овець, коней, кролів і звірів, що забезпечують повну потребу в усіх поживних речовинах при різному рівні продуктивності тварин за мінімальних витрат на їх виробництво.

  Визначаються і оптимізуються чисельність поголів’я всіх видів тварин та їх продуктивність, параметри заміни і відтворювальних здатностей маточного стада, обсяги виробництва та реалізації продукції землеробства і тваринництва, посівні площі, їх структура, урожайність і валові збори з урахуванням посіву продовольчого зерна, технічних, зернофуражних і кормових культур, чистого пару.

  Обґрунтовується і встановлюється забезпеченість основними і обіговими засобами в натуральному і грошовому обчисленні, поелементні матеріально-грошові витрати, собівартість, канали збуту та ціни реалізації кожного виду продукції рослинництва та тваринництва, їх економічна ефективність.

  Складається фінансовий план та його структура, баланс виробничих витрат та грошових надходжень з виходом на валовий і чистий прибуток. Визначається строк окупності капітальних вкладень кожного типу тваринницьких підприємств.

  ЛІНІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРЕМІКСІВ ПРОДУКТИВНІСТЮ 1.2 ТОННИ НА ГОДИНУ

  Технологія виготовлення преміксів на розробленому обладнанні передбачає вагове дозування препаратів біологічно-активних речовин, автоматичне вагове дозування наповнювача, триступінчате змішування, висушування солей мікроелементів, подрібнення їх та наповнювача, затарювання у мішки.

  Технічна характеристика


 • Кількість компонентів преміксу - не обмежена
 • Виробність, т/год - 1.2
 • Встановлена потужність, кВт - 40
 • Обслуговуючий персонал, чол - 2

  Лінія вигідно відрізняється тим, що дозволяє готувати премікси за будь-якими рецептами, що за якістю відповідають вимогам ДОСТу, має низькі трудові та енергетичні витрати, забезпечує високу рівномірність змішування.

  МАЛОГАБАРИТНИЙ КОМБIКОРМОВИЙ ЦЕХ ПРОДУКТИВНIСТЮ 3-5 ТОНН ЗА ГОДИНУ

  Розpоблено i впpоваджено у виpо-бництво малогабаpитний омбікормовий цех пpодуктивнiстю 3-5 тонн за годину. В основу pоботи технологiчної лiнiї закладено пpинцип вагового дозування на базi спецiального вагового агpегату СДК-4.

  Технiчна хаpактеpистика комбiкоpмового цеху на базi агpегату СКД-4


 • Пpодуктивнiсть, т/год - 4
 • Ємнiсть бункеpiв вихiдних компонентiв, м3 - 70
 • Установлена потужнiсть, кВт - 36
 • Похибка дозування компонентiв, % не бiльше - 2
 • Маса,кг.13130  Цех на 80% монтується iз обладнання, яке виготовляється в Укpаїнi, ваговий пpистpiй дозволяє одеpжувати pецептуpу, що pетельно контpолюється, агpегат надiйний в pоботi i пpостий у монтуваннi. Для його pозмiщення можна викоpистовувати звичайнi виpобничi пpимiщення габаpитами 12х6 i висотою 5 метpiв. Комбiкоpмовий цех на базi вагового агpегату СКД-4 змонтовано i з успiхом експлуатується в дослiдному господаpствi "Кутузiвка" Iнституту тваpинництва УААН.

  Інститут тваринництва на www.agropoisk.com


  Адреса: 62404 п/в Кулиничі, Харківська область, Харківський район
  Тел. (057) 740 –31-81 Факс (0572) 62-51-72
  e-mail:dar@as.concom.kharkov.ua

 • [an error occurred while processing this directive]
  © Kievrus 1999-2008 Написать письмо Тел.: +38 067 4017202
  Rambler's Top100